torsdag 26 november 2015

Humble Inquiry - kapitel 5

Dagens träff började i vanlig ordning med kaffe och att skriva lappar på det som man gick igång på av det senaste kapitlet.  Jag själv hade inte hunnit läsa något ur det 5:e kapitlet så mina vänner i bokcirkeln fick delge mig det mest centrala ur det kapitlet! Så nedanstående är en summering av detta kapitlet.

Rubriken Humble inquiry som kapitlet heter skulle jag översätta till ödmjuka frågor, vilket boken beskriver är nyckeln för att kunna bygga och upprätthålla en relation när en hjälpare ska hjälpa den hjälpsökande.

Kapitlet tar upp fyra olika former av frågor, pure, diagnostic,confrontational och process-oriented inquiry

Pure inquiry handlade om att gentemot den hjälpsökande bygga upp ett förtroende och skapa en miljö där sökande känner sig trygg och kan berätta det som känns jobbigt t.ex. ångest eller skuld. Som hjälpare handlar det om att fånga känslor och information om situationen. Vanligtvis görs detta genom öppna frågor där den hjälpsökande pratar och hjälparen lyssnar.

Diagnostic inquiry beskriver hur hjälparen med hjälp av mera riktade frågor för att borra i ämnet och komma till kärnan. Det handlar om att ställa frågor om hjälpsökandes upplevda känslor och reaktioner, orsaker och anledningar, redan tagna steg och övervägande.

Confrontational - inquiry, till skillnad från de två formerna ovan att ställa frågor på innebär den här frågestilen att föreslår potentiella vägar eller möjligheter istället för att endast uppmuntra den hjälp sökande till att utvecklas. Detta gör att det som rubriken säger kan upplevas som att den hjälpsökande konfronteras och hjälparen är rak på sak.

Process-oriented - inquiry - Den sista delen blir en meta-nivå av det pågående samtalet, det blir som en dialog om det pågående hjälpsamtalet för att säkerställa att det leder någon vart. Hjälparen kan fråga t.ex. kommer vi någon vart i vårt samtal? Hjälper mina frågor dig? Vad händer inom dig när vi diskutera detta?

Enligt boken ska dessa olika former av frågor hjälpa hjälpsökaren att bli mera medveten om sitt problem och det som hen faktiskt behöver hjälp med.

Den här formen av att ställa frågor eller upplägg av ett samtal vid en situation för att hjälpa någon har jag inte tänk på som fyra olika delar men efter att ha läst detta känns det ganska självklart! Som en i bokcirkeln sa idag - mycket av det som skrivs i boken känns som självklarheter men det är ändå svårt att förstå!

Hursomhelst, vi bestämde oss för att ge boken en chans till! Det innebär att till nästa träff som är den 10 december så läser vi så mycket vi vill av det som är kvar och diskuterar utifrån det.
Därefter tror vi att det blir AgileCoffee a la LeanCoffee, där vi skriver lappar på aktuella ämnen som vi vill diskutera. Mera information om detta kommer senare!

Ciao!
/MadeleineInga kommentarer:

Skicka en kommentar